Svenska auktioner

Med begreppet auktion avses en typ av försäljning där priset på det aktuella föremålet eller den aktuella tjänsten inte i förväg är fast bestämd utan istället sätts priset genom budgivning. Vid de allra flesta typer av auktioner är det så att den som ger högsta budet också vinner auktionen och då får köpa tjänsten eller varan för budet som han eller hon vann med. På senare tid har dock nya former av auktioner blivit populära.

De allra flesta av dagens auktioner är så kallade slagauktioner - här bjuds ett föremål ut på auktion och så länge nya högre bud kommer in så pågår auktionen. När sedan budgivningen tycks stannat av så klubbas priset och inga ytterligare bud tas emot. Denna typ av auktion kan pågå under ett brett spektrum av tid, allt från några sekunder till flera månader beroende på vad som bjuds ut och hur de olika buden samlas in. Enklare budgivningar i något auktionshus kan pågå i några sekunder eller minuter medans budgivning på råvaror eller fastigheter kan pågå flera månader.

Gå på auktion

Man kan gå på auktion av flera olika anledningar, t.ex. kan det vara ett relativt billigt och spännande nöje att besöka en auktion med familjen. Andra anledningar kan vara att man letar efter fynd på olika föremål som man sedan ska sälja vidare för att tjäna pengar. Under sommaren brukar det förekomma mängder av loppmarknader och gårdsauktioner runt om i landet. Dessa typer av auktioner är populära aktiviteter för många människor.

Viktigt att tänka på när man går på auktioner är att inte göra överilade besluta och att inte låta vinnarskallen ta över helt. Ofta är det rätt att inte fortsätta bjuda över eftersom ett föremål har en gräns för hur mycket det är värt. Bestäm i förväg ett maxbelopp för hur mycket som ska spenderas på auktionen och för varje föremål ett maxbud som ni kan tänka er.

Se också till att i förväg ta reda på eventuella avgifter som kan tillkomma om du vinner och tar en ett föremål i en budgivning. På vissa auktionshus tillkommer en s.k. slagavgift vilket är en auktionsavgift för de olika föremål som du som köpare vinner. Som säljare betalar du alltid en auktionsavgift till den som genomför auktionen.

Auktionens utropspris

Med utropspris för ett föremål eller tjänst på en auktion avses det pris som en budgivning startar på. För de flesta auktioner är utropspriset också det lägsta pris som föremålet kan tänkas säljas för. I vissa fall tillåts ändå lägre bud en utropspriset men då är säljaren inte tvungen av sälja.

Auktionshus

Ett s.k. auktionshus eller auktionsverk är ett företag som under året genomför regelbundna auktioner på ett och samma ställe. Dessa olika auktionshus tar emot auktionsföremål från i princip vem som helst och dessa föremål värderas och i de fall föremålet anses vara av intresse så kan auktionshuset ta med föremålet i någon kommande auktion.

Exempel på svenska auktionshus

 • Lauritz
 • Auktioner hos Kronofogden
 • Göteborgs Auktionsverk
 • Auktionshuset Gomér & Andersson i Linköping
 • Auktionshuset i Örebro
 • Auktionsverken som finns i Linköping, Norrköping och Stockholm
 • Metropol i Stockholm
 • Stockholms Auktionsverk
 • Bukowski i Stockholm
 • Hebergs auktioner
 • Crafoord auktioner
Katalog över auktioner och auktionshus Om du letar ett auktionshus och auktioner i din närhet kan du ta en titt i vår katalog över auktioner och auktionshus runt om i Sverige.